Vejret verden rundt -med vejrudsigter, klima og temperaturer

Vejret i Verden > Vejrleksikon > Fastlandsklima

Fastlandsklima

Hvad er fastlandsklima?

Fastlandsklima (også kaldet kontinentalt klima) er den klimatype man finder i det indre af de store kontinenter. Fastlandsklima findes i Nordamerika, det nordlige og østlige Europa samt det nordlige Asien.
Kendetegnet for fastlandsklima er, at det er meget varmt om sommeren og meget koldt om vinteren. Novosibirsk i Sibirien er et rigtig godt eksempel på en by med fastlandsklima.

Fastlandsklima i Novosibirsk giver kolde vintre og varme somre.


Årsagen til disse store temperaturforskelle er, at varmen fra solen har svært ved at trænge dybt ned i jorden. Det er så at sige kun det øverste jordlag, der varmes op om sommeren og køles ned igen om vinteren.
Når der ikke er noget hav i nærheden, som kan optage varmen og kulden, samt fordele dem ned til de dybere vandlag, bliver temperaturforskellen på land mellem sommer og vinter også meget store.
Sammenlign med kystklima, hvor nærheden til havet bevirker, at der ikke er nær så stor forskel på temperaturerne sommer og vinter.

Den herskende vindretning har også en stor betydning for, om et område har kystklima eller fastlandsklima. Hvis vinden overvejende kommer fra havet, som det er tilfældet i det vestlige Nordamerika og i Vesteuropa, vil vejret over havet så at sige sprede sig ind over land.
Kommer vinden derimod oftest fra land, som det er tilfældet i det østlige Nordamerika og det østlige Sibirien, vil vinden derimod fordele fastlandsklimaet helt ud til kystnære områder.
Havnebyen New York har f.eks. fastlandsklima med kolde vintre og store mængder sne, mens andre byer som f.eks. Barcelona og Napoli har kystklima med meget milde vintre, selv om de ligger på ca. samme breddegrad som New York.

Fastlandsklima i New York giver kolde vintre. Kystklima i Barcelona giver milde vintre.


Vi kender det også fra Danmark: Vestenvind fra Atlanterhavet giver henholdsvis kølige somre og milde vintre. Mens østenvind fra Østeuropa omvendt giver varme og solrige somre samt meget kolde vintre.


Se mere om vejret i: Novosibirsk, New York, Barcelona og Napoli.