Vejret i VerdenVejrleksikon Adiabatiske processer

Adiabatiske processer

Hvad er adiabatiske processer?

Adiabatiske processer beskriver processer, hvor der ikke er varmeudveksling mellem system og omgivelser.
Indenfor meteorologien kan adiabatiske processer sige noget om, hvordan luftens temperatur ændrer sig alene på grund af ændringer i omgivelsernes tryk.

Når trykket i omgivelserne falder, f.eks. fordi vinden fører luftstrømme højt op i bjergene, vil det ydre tryk på disse luftstrømme også blive mindre. Som en følge af det lavere ydre tryk, vil luften udvide sig udad, og afstanden mellem molekylerne vil blive større.
Molekylerne vil derfor ikke støde ind i hinanden så tit, og der vil ikke blive udviklet helt så meget varme som før. Luftens temperatur vil derfor alt andet lige falde.

Når trykket i omgivelserne omvendt stiger, f.eks. når vinden fører luftstrømme fra bjergene ned i dalen igen, vil trykket på disse luftstrømme igen blive større, hvorved luften presses sammen. Afstanden mellem molekylerne bliver nu mindre. De støder oftere ind i hinanden end før, og der udvikles mere varme, så luftens temperatur stiger.

Tørre og våde adiabatiske processer

Man taler om tørre adiabatiske temperaturændringer, når luftfugtigheden er mindre end 100%. For hver 100 meter man kommer op i bjergene, hvor lufttrykket er lavere, vil luften afkøles med ca. 1 grad , mens det omvendt vil blive 1 grad varmere for hver 100 meter man kommer ned mod dalen.

Hvis luftfugtigheden derimod når 100% ændres billedet, og man taler nu om våde adiabatiske temperaturændringer:
Kold luft kan ikke indeholde så meget fugtighed som varm luft. Når fugtig luft presses op i bjergene vil den blive afkølet igen, og luftfugtigheden vil efterhånden nærme sig de 100% hvor vanddampen kondenseres (fortættes) og danner skyer.
Kondenseringsprocessen danner varme, som afgives til luften. Derfor vil temperaturen nu ikke længere falde med 1 grad, for hver 100 meter luften bevæger sig op ad i bjergene, men derimod kun med mellem 0,5 og 0,65 grader pr 100 meter alt efter forholdene.

De adiabatiske processer er årsagen til, at det i områder med Føn vind er varmere på læ-siden af bjerget, (hvor temperaturen i den tørre luft stiger med ca. 1 grad for hver 100 meter) end der er på vind-siden af bjerget (hvor temperaturen i den våde luft jo kun falder med mellem 0,5 og 0,65 grader for hver 100 meter).

Når Bora og Mistral vinde derimod er kolde, skyldes det omvendt at luften er tør når den rammer bjerget, så temperaturen falder med 1 grad for hver 100 m den presses op.