Kystklima

Hvad er kystklima?

Kystklima (også kaldet maritimt klima) er en klimatype, hvor havet spiller en modererende effekt på klimaet og giver køligere somre og mildere vintre.
Kystklima finder man i størstedelen af Nordvesteuropa, New Zealand, det sydøstlige hjørne af Australien, området omkring Seattle i USA, samt i mindre dele af Chile, Argentina og Sydafrika.

Når havet har en modererende effekt på klimaet på land skyldes det, at vand både har en højere varmefylde og bedre varmeledningsevne end land:
Vandets højere varmefylde betyder, at der skal mere varme fra solen til for at varme vand op end land. Den bedre varmeledningsevne betyder, at varmen lettere spreder sig fra de øverste lag i havet ned i de dybere lag, hvorimod varmen på land kun meget langsomt spreder sig til de dybere liggende lag.

Alt i alt tager det derfor meget længere tid for solen at varme havet op end landjorden (foråret og sommeren bliver derfor kølige i områder med kystklima), ligesom det også tager længere tid for havet at afgive varmen igen om efteråret og vinteren (som derfor bliver milde).

Det modsatte af kystklima er fastlandsklima hvor der kan være stor forskel på temperaturerne sommer og vinter.


Kystklima i Seattle

Seattle på vestkysten af USAer et godt eksempel på en by med kystklima. Her er det som regel køligt om sommeren, mens vejret er mildt om vinteren. Læs mere om vejret året rundt i Seattle

Vis normal størrelse

Kystklima i Paris

Men det er ikke kun kystnære områder, som kan have kystklima. Hvis den herskende vindretning kommer fra havet, kan kystklimaet sprede sig til områder, som ellers ville have en anden klimatype. Især det centrale Europa, som ligger i vestenvindsbæltet, er et tydeligt eksempel på, at vinden kan sprede kystklima langt ind over land. Paris i det nordlige Frankrig har f.eks. kystklima selvom byen ligger 200 km inde i landet. Læs mere om vejret året rundt i Paris

Vis normal størrelse