Vejret i VerdenAnsvarsfraskrivelse

Ansvarsfraskrivelse og ophavsret

Brug af dette website og tilhørende undersites ('sitet') samt alt materiale herpå er kun tilladt på nedenstående vilkår:


Ejendomsret og immaterielle rettigheder:
MitRejseVejr.dk forbeholder sig ejendomsret, copyright, varemærkeret og enhver anden immaterialret til sitet medmindre det er angivet, at sådanne rettigheder tilhører tredjemand. Brugere af dette site må kun læse og udskrive ovennævnte indhold til eget privat brug. Brugere må ikke på anden måde kopiere, gemme, gengive, tilpasse, ændre, overføre, overdrage, bruge eller udnytte indholdet på sitet eller dele heraf uden forudgående skriftligt samtykke fra MitRejseVejr.dk. Gengivelse af billeder på din egen private hjemmeside kræver dog ikke skriftligt samtykke, så længe det tydeligt fremgår at MitRejseVejr.dk er ophavsmand til billedet, samt at du linker til siden du fandt billedet på (linket skal være do-follow).


Oplysninger på MitRejseVejr.dk og ansvarsbegrænsning:
Oplysninger på sitet er alene til orientering. Oplysningerne kan ikke opfattes som et tilbud eller opfordring til at erhverve visse produkter og ydelser. MitRejseVejr.dk har efter bedste evne bestræbt sig på at sikre, at oplysningerne og funktionerne på sitet er fuldstændige og korrekte, men MitRejseVejr.dk kan ikke garantere dette og påtager sig intet ansvar for hverken fejl, stavefejl eller udeladelser. MitRejseVejr.dk er heller ikke ansvarlig for hensigts­mæssigheden af oplysningerne og indholdet på sitet. Oplysningerne på sitet er publiceret af MitRejseVejr.dk på baggrund af oplysninger modtaget fra kilder, der anses for troværdige, men oplysningerne er ikke uafhængigt bekræftet. Oplysninger, beregninger, vurderinger og estimater angivet på sitet kan ikke betragtes som anbefalinger eller opfordringer til at foretage bestemte handlinger. De nævnte oplysninger mv. kan heller ikke betragtes som anbefalinger, eller som rådgivning af juridisk eller økonomisk karakter. MitRejseVejr.dk kan ikke holdes ansvarlig for tab forårsaget af brugernes dispositioner - eller mangel på samme - på baggrund af ovennævnte oplysninger. Brugerne af sitet er altid selv ansvarlig for de økonomiske konsekvenser af deres handlinger.


Links til andre sites:
Sitet giver adgang til tredjemands websites via relevante links samt tilbyder eller præsenterer produkter, serviceydelser og information fra tredjemand. MitRejseVejr.dk har ikke gennemgået og kan ikke gøres ansvarlig for indholdet af websites, der er ejet af andre end MitRejseVejr.dk, herunder produkter og serviceydelser udbudt af andre end MitRejseVejr.dk.


Website-sikkerhed:
MitRejseVejr.dk er af den opfattelse, at sitet ikke indeholder virus, malware eller andre fejl, der kan påvirke brugernes it-system, men det er på brugernes eget ansvar at besøge og anvende sitet. MitRejseVejr.dk påtager sig intet ansvar for tab som følge af brug af sitet. MitRejseVejr.dk påtager sig heller ikke noget ansvar for sitets tilgængelighed. MitRejseVejr.dk påtager sig intet ansvar for tab, direkte eller indirekte, eller tab som følge af tilgængelighed eller brug af sitet, herunder nogen skade eller defekt på brugernes computere som følge af adgang til og brug af de it-systemer, der gør sitet tilgængeligt.


Har du kommentarer eller spørgsmål vedrørende ovenstående retningslinjer, er du velkommen til at kontakte MitRejseVejr.dk via e-mail: info(snabel a)mitrejsevejr(punktum)dk