Hvad er monsun?

Monsun er en vind, som skifter retning med årstiderne. Monsun-vinde finder man især over varme landområder som Indien, i Sydøstasien og over det nordlige Australien.

Monsun-vinde opstår, fordi solens energi ikke fordeles ens i havet og over land:
Når solens stråler rammer havet, forsvinder solens energi hurtigt ned i de dybere vandlag. De øverste vandlag varmes derfor ikkke så hurtigt op. Når solens stråler omvendt rammer landjorden, spredes energien kun meget langsomt ned i de dybereliggende jordlag. Varmen fra solen bliver liggende oppe i de øverste jordlag, som derfor varmes hurtigt op.

Ovenstående betyder, at landjorden altid varmes hurtigere op end havet i sommerhalvåret. Og når landjorden bliver varmere, vil luften lige over landjorden også blive varmet op. Da varm luft populært sagt er lettere end kold luft, vil den varme luft over landjorden stige til vejrs og forsvinde op i luften. Herved dannes et lavtryk over land.
Den fugtige luft fra havet strømmer nu ind for at udfylde det "hul", som lavtrykket udgør. Den fugtige luft, som nu befinder sig over landjorden, varmes derefter op af solen, stiger til vejrs og danner store vandholdige skyer, som udløses i kraftige regnbyger.
Denne stadige strøm af fugtig havluft ind over land, skaber konstant nye skyer, som derefter giver nærmest daglige regnskyl samt et generelt meget fugtigt klima om sommeren i f.eks. Indien, Thailand og det sydlige Kina. Sommerhalvåret i områder med monsunvinde kaldes derfor ofte for regntiden eller den våde periode.

Hen på efteråret vender billede igen. Afkølingen over land aftager gradvist. Lavtrykket erstattes af et højtryk i takt med afkølingen af luften, og vinden begyndere derfor at blæse fra land ud mod havet. Da luften kommer fra land, er den også meget tør, og der falder kun meget lidt regn. Vinterhalvåret i mange lande betegnes derfor ofte den tørre periode.

I områder præget af monsun-vinde er det bedste rejsetidspunkt som oftest i den tørre periode.

Se hvornår det er: regntid i Thailand