Vejret i VerdenVejrleksikon Fastlandsklima

Fastlandsklima

Hvad er fastlandsklima?

Fastlandsklima (også kaldet kontinentalt klima) er den klimatype man finder i det indre af de store kontinenter. Fastlandsklima findes i Nordamerika, det nordlige og østlige Europa samt det nordlige Asien.
Kendetegnet for fastlandsklima er, at det er meget varmt om sommeren og meget koldt om vinteren.


Fastlandsklima i Novosibirsk

Novosibirsk i Sibirien er et rigtig godt eksempel på en by med fastlandsklima. Her er det varmt om sommeren og isnende koldt om vinteren. Læs mere om vejret året rundt i Novosibirsk

Vis normal størrelse

Årsagen til de store temperaturforskelle mellem sommer og vinter på landjorden er, at varmen fra solens stråler har svært ved at trænge dybt ned i jorden. Det er så at sige kun det øverste jordlag, der varmes op om sommeren og køles ned igen om vinteren.

I modsætning hertil har varmen fra solens stråler langt lettere ved at trænge igennem vand og fordele sig ned til de dybere vandlag i havet. Det betyder, at områder som ligger tæt på havet ikke udviser nær så stor forskel på temperaturerne om sommeren og om vinteren. Dette kaldes kystklima, som er det modsatte af fastlandsklima.

Ikke bare nærheden til havet, men også den fremherskende vindretning har stor betydning for, om et område har kystklima eller fastlandsklima. Hvis vinden overvejende kommer fra havet, som det er tilfældet i Californien og i Vesteuropa, vil vejret over havet så at sige sprede sig ind over land.
Kommer vinden derimod oftest fra land, som det er tilfældet i det østlige Nordamerika og det østlige Sibirien, vil vinden derimod fordele fastlandsklimaet helt ud til kystnære områder.

Vi kender det også fra Danmark: Vestenvind fra Atlanterhavet giver henholdsvis kølige somre og milde vintre. Mens østenvind fra Sibirien omvendt giver varme og solrige somre samt meget kolde vintre.


Fastlandsklima i New York

Havnebyen New York på østkysten af USA har fastlandsklima med kolde vintre og store mængder sne fordi vinden oftest kommer fra de indre dele af landet. Læs mere om vejret året rundt i New York

Vis normal størrelse

Kystklima i Barcelona

Barcelona i Vesteuropa har derimod kystklima med meget milde vintre, fordi vinden typisk kommer fra havet, selv om byen ligger på ca. samme breddegrad som New York. Læs mere om vejret året rundt i Barcelona

Vis normal størrelse